Pieteikšanās

Kāda ir dalības maksa?

Dalības maksa ir 35 lati. Tā sedz dalību lekcijās un praktiskajās nodarbībās, brokastis, dzīvošanu Vidzemes Augstskolas studentu viesnīcā un dalību vakara pasākumos.

Dalības maksa bez nakšņošanas studentu viesnīcā un brokastīm: Ls 30.

Sasmaksāt par dalību vasaras skolā var ar pārskaitījumu:
Vidzemes Augstskola
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Maksājuma mērķis jāraksta šadi: 21399, vārds, uzvārds, personas kods, dalība vidusskolēnu vasaras skolā 2011.

Lūdzam dalības maksu samaksāt līdz 20. jūlijam.

--------------------------------------------------------

Lai pieteiktos vasaras skolai, tev līdz 17. jūnijam:

1) Jāaizpilda elektroniskā PIETEIKŠANĀS ANKETA;

2) Jāatsūta apliecinājums no angļu valodas skolotāja par valodas zināšanu līmeni - sūti to pa pastu: Vidusskolēnu vasaras skolai, Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, LV-4201 vai ieskanētu sūti uz e-pastu v.skolens@va.lv

Izvēlētie dalībnieki apstiprinājumu par dalību vasaras skolā saņems elektroniski līdz 1. jūlijam.