Starptautiskā vasaras skolā sniegs ekonomikas attīstībai svarīgas zināšanas

Trešdien, 11. februārī, Vidzemes Augstskola (ViA) uzsāks elektronisku pieteikumu pieņemšanu starpkultūru komunikācijas tematikai veltītajai 11. Baltijas Starptautiskajai vasaras skolai. Pieteikties aicināti studenti un profesionāļi, kam nepieciešamas zināšanas par veiksmīgu sadarbību ar dažādu Eiropas kultūru pārstāvjiem. Rīkotāji arī aicina potenciālos sadarbības partnerus atbalstīt vasaras skolas norisi.

Vasaras skolas nosaukums „Austrumi, mēs, rietumi: meklējot līdzīgo un atšķirīgo Eiropas valstu kultūrās”. Tā notiks Valmierā no 1. līdz 19. jūlijam. Potenciālajiem dalībniekiem iespējams pieteikties arī stipendijām. Pieteikuma anketa meklējama mājas lapā: http://biss.va.lv. Dalībnieku pieteikšanās ilgs līdz 1. aprīlim (pretendentiem uz stipendijām) un 15. maijam (pārējiem pretendentiem).

„Jaunākie notikumi gan valsts, gan globālajā mērogā vēl un vēlreiz apliecina, cik trāpīgi šogad esam izvēlējušies vasaras skolas tematiku,” atzīst ViA rektore Dr. hist. Vija Daukšte. „Ekonomisti un tirgus analītiķi norāda, ka Latvijas vienīgais ceļš uz ekonomisko grūtību pārvarēšanu un labklājību ir eksporta veicināšana. Savukārt veiksmīgas eksporta preces vai pakalpojuma izstrādei un pārdošanai, pirmkārt, nepieciešamas plašas zināšanas par potenciālo eksporta tirgu ekonomiku, kultūru un sabiedrību. Tātad starpkultūru komunikācijas prasmes un iemaņas šobrīd ir īpaši būtiskas un nepieciešamas.”

Baltijas Starptautiskā vasaras skola ir uzskatāma par ļoti veiksmīgu eksporta produktu, ar augstu pievienoto vērtību. Vasaras skola ir veids, kā popularizēt ne tikai ārvalstu studentiem Latviju, bet arī mūsu pasniedzējus, jaunākos kultūras un sociālos projektus un zināšanas kopumā. Vidzemes Augstskola meklē potenciālos sadarbības partnerus un pasākuma atbalstītājus, jo ekonomiskās krīzes apstākļos ir vispiemērotākais laiks jaunu zināšanu un kompetenču gūšanai.

Baltijas starptautiskajā vasaras skolā (Baltic International Summer School) līdz šim ir piedalījušies 347 studenti no 54 valstīm, ieskaitot ASV, Krieviju, Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Japānu, Ķīnu, Portugāli, Lielbritāniju, Meksiku, Moldovu, Bulgāriju, Baltkrieviju un citas. Baltijas Starptautiskā vasaras skola ir ikgadējs un viens no nozīmīgākajiem Vidzemes Augstskolas starptautiskās sadarbības projektiem, popularizējot augstskolu, Valmieru un Latviju visā pasaulē. Šogad vasaras skola notiks jau 11. reizi. Vairāk informācijas par līdzšinējām aktivitātēm var atrast: http://biss.va.lv.

Papildu informācija:
Ieva Stūre,
11. Baltijas Starptautiskās vasaras skolas vadītāja
M: 29450530
E: ieva.sture[at]gmail.com